Fakta vibrationer

Arbetsmiljöverket

Vita fingrar och andra skador

De effekter som vibrationer har på vår kropp kan delas upp i övergående effekter och bestående effekter.

De övergående effekterna försvinner direkt eller en tid efter avslutad användning av de vibrerande maskinerna.

De bestående effekterna finns kvar efter avslutad användning. Vem som drabbas av bestående effekter och får bestående vibrationsskador går inte att säga. Vissa individer drabbas lättare än andra.

För att minska skaderisken för vibrationer är det därför viktigt att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer, AFS 2005:15.

Vibrationer kan orsaka övergående och bestående effekter

Hand- och armvibrationer   Övergående effekter  Bestående effekter
  - köldkänsla 
- domningar 
- nedsatt känsel 
- muskeltrötthet
 - kärlskador  
  (vita fingrar) 
- nervskador 
- muskelskador 
- ledskador 
- skelettskador

 

Effekterna ovan kan indirekt orsaka andra olyckor. Exempelvis kan störd motorik eller känselbortfall i händer orsaka fumlighet som leder till en olycka.

Vita fingrar
Vita fingrar är en kärlskada i handen som kan uppkomma av vibrationer. Vita fingrar kännetecknas av att fingrarna tillfälligt bleknar samtidigt som känseln och funktionen i fingrarna försämras. Blekheten uppstår på grund av strypt blodtillförsel och områdena som påverkas kommer att öka om inte vibrationsexponeringen upphör.

En person som redan drabbats av vita fingrar behöver inte utsättas för vibrationer för att symtomen ska framträda. Symtomen kan framträda av kyla, fukt, stress, rökning, andra sjukdomar och mediciner.

Nervskador
Skador på nerver och känselsinne i händer kan uppkomma utan att den drabbade själv märker det eller förknippar det med en skada. Symtomen på en nervskada visar sig som domningar, stickningar, nedsatt känsel och försämrad rörelseförmåga.

Rökning och snusning
Generellt medför rökning och snusning i kombination med vibrationer att blodcirkulationen försämras, vilket ökar skaderisken.

Vita fingrar stadium 1. Man ser avblekning i ytterfalangen i dig IV. Bilden togs efter köldprovokation

Källa:

Källa: Halfen AB, Mölnlycke

Källa: Wikipedia